top of page

בשרי

אבי מרזוק ז״ל

רחמים רמי קמחי ז״ל

משה מנטקה ז"ל

דביר אנטר ז״ל

אפרים (סמיר) שבת ז"ל

שמחה סימה סרויה ז״ל

גלעד שטוקולמן ז״ל

אלכסנדר שמעון-צבי (שוניי) ויינגרטן ז״ל

אילן גבאי ז״ל

דניאל (דני) מזרחי ז״ל

אילון יעקב הורוביץ ז"ל

בנימין (בני) קדושיאן ז״ל

bottom of page