בית ספר אמירים בנימינה אפריל 18

בית ספר אמירים בבנימינה לקח חלק במפגש בישול זו השנה השנייה,
בהנצחת חלל בן המקום בנימין (בני) נהון ז״ל